išskelti

išskelti
išskélti, ìšskelia, išskė́lė tr. K, Š; M 1. 1 skeliant padaryti: Iš to lenkto uosio galėsim išskélti šlajom pavažas Sml. Iš balto diemedėlio išskelsiu irklelį LTR(Mrj). Ei išskel̃s, išskel̃s baltas lentužėles, dirbdins naujas staklužėles JV49. O kai jis pakirs žalią liepelę, išskels baltas lenteles N352. 2. refl. tr. skeliant atsidalyti: Te balana, išsiskélk šupulį dantims išsikrapštyti Š. 3. smūgiu išdaužti, išrėžti (dalį ko): Velnias rėžęs [blezdingai] su lenciūgu, uodegą kaip skelte išskėlęs S.Dauk. 4. refl. išsikelti, atsiskirti: Išsiskė́lę iš sodžiaus, dabar sau gyvenam vieni Š. 5. Sut, L, NdŽ, 1 skeliant išgauti, įžiebti: Senovė[je] nebuvo tų degtukų, išskéldavo ugnį Žr. Ižskeliu ugnį SD117. Matai, tai tu esi už mane tvirtesnis, kad tu ugnį iš akmino išskeli Sln. | prk.: Pakilk! ir išskėlęs kibirkštį iš savo krūtinės, iš aukšto po kojų mums kriski ant kieto akmens V.Myk-Put. | refl.: Raudys, išsiskėlęs iš titnago, pypkiavo . 6. refl. prasikalti, praskilti: Išsikalo vištelis, išsiskėlė SD413. 7. kurį laiką labai skaudėti: Dvi paras galvą išskė́lė, nemigau KzR. 8. šnek. drąsiai išsakyti, išrėžti: Aš jam viską išskėliau akysna Dkšt. \ skelti; antskelti; apskelti; atskelti; įskelti; išskelti; nuskelti; paskelti; perskelti; praskelti; priskelti; razskelti; suskelti; užskelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išskelti — išskélti vksm. Iš bálto diemedė̃lio išskélsiu irklẽlį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antskelti — antskelti, añtskelia, antskėlė (ž.) tr. Š užmesti, privirinti plieną (ppr. ašmenims): Nuvežk plūgą į kalvę – lai añtskelia noragą Skd. Antskelk mun ekėtes J.Jabl(Als). Antskelti kirvį Jn(Kv). Noragus, kirvį su plienu antskėliau J. ◊ šìrdį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskelti — apskelti, àpskelia, apskėlė tr. skeliant, žiebiant apsukti aplink ką: Reik galvą apskelti su skiltuvu nu ugnies lekančiosios Lnk. Ir smilkė, ir laumės žolių supešusi iš patvorių padėdavo po priegalvėliu; senajai Šimkuvienei leido anglis sumesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskelti — atskelti, àtskelia, atskėlė Š, BŽ79; SD1108, Q12, R, N, M, L 1. tr. Ps skeliant atidalyti, atplėšti: Atskelk skalą nuo skalinio J. Lentos kraštas atskeltas DŽ1. Atskelk pagaliuką, bus purvui nukrapštyt Sb. Vieną pliauskę atskėlė Pb. Vienai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskaldyti — NdŽ iter. išskelti. 1. tr. K, L, Ser skeliant išdalyti, susmulkinti: Šakalį išskaldė į skybeles prasikurti ugnie Štk. | Žąsiuko išliežėliai išskaldyti J.Jabl(Šl). | refl.: Išsiskaldė jurginiai [sodinant], tai ir menki Klt. 2. tr. išpjaustyti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskėlimas — išskėlìmas sm. (2) NdŽ, DŽ1 → išskelti 1. skėlimas; antskėlimas; atskėlimas; įskėlimas; išskėlimas; nuskėlimas; perskėlimas; praskėlimas; priskėlimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskelti — nuskelti, nùskelia, nuskėlė tr. 1. K skeliant atidalyti: Nuskėlė [akmens] gabalą sklepu Drsk. Medys kuris per pusę nuskeltas, kuris visai nulaužtas Šr. Įsiutęs perkūnas nuskėlė ąžuolo viršūnę, sudraskė šakų vainiką rš. Nuskelti lentos kraštą DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parodyti — 1 parodyti DŽ; Q638, H163, R397,410, K, Sut 1. tr. duoti pažiūrėti, apžiūrėti: Parodžiu SD268. Parodykit man jūsų rankas N. Patvykst sijoną pakėlusi, viską savo parodė girta J. Aš parodžiau jai tas skarytes JnšM. Parod , ką tu čia turì! Arm. Ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskelti — paskelti, pàskelia, paskėlė 1. tr. skeliant atidalyti, atskelti: Paskeldavo medžių i žibindavo Krž. | refl. tr.: Padėk po pečiu pliauckų – nebėra iš ko šakalių pasiskelti Jnš. 2. tr. Ser pajėgti skelti. 3. tr. NdŽ kurį laiką skelti. 4. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskelti — tr. K; SD324, H, R330, N, Sut, M 1. DŽ skeliant perdalyti: Perskeltas SD320. Parskelti medį J. Vinkšną reik skaldyti į rinkį – parskelti negal Ms. Pagalys su šaka, neperskelia, keikias Klt. Perkūnija y[ra] trenkusi – į kelius šmotus y[ra] tatai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”